Master Data Management

Het MDM vormt een centraal datapunt in de organisatie waar data van alle omringende systemen verzameld, vergeleken en zo nodig gecorrigeerd wordt. Ofschoon MDM veelal voor klantdata ingezet wordt, kan deze ook gebruikt worden voor productdata.

 

Stel een bedrijf heeft op haar overname pad inmiddels 10 ERP systemen draaien, 5 webshops en nog een even zoveel CRM systemen, dan is de kans erg groot dat een klant in meerdere systemen voorkomt. De kans is nog veel groter dat de data in al deze systemen niet gelijk is. Hier biedt een MDM uitkomst, omdat het alle data in kan lezen, slim kan vergelijken en mogelijke afwijkingen kan detecteren.

De regels worden vastgelegd waardoor de MDM steeds intelligentere beslissingen kan gaan nemen. Een verhuizing wordt bijvoorbeeld in de webshop opgemerkt en direct doorgegeven aan het omliggende landschap.

 

We kennen Product MDM en Customer MDM, afhankelijk vanuit welke hoek gekeken wordt.

Door productdata mee te laten lopen in de klantdata ontstaat de mogelijkheid om te achterhalen wie er op hetzelfde adres woont en wat het gezamenlijke koopgedrag is. Zo zijn voorspellingen in gedrag en besteding te maken.

Klantdata mee te laten lopen met de producten kan weer een helder beeld geven over de populariteit van producten, waardoor marketingcampagnes beter afgestemd kunnen worden.

 

Een MDM hangt nauw samen met ETL, zij vormen de stekkers op de MDM. Ieder ssysteem slaat een adres immers op een andere manier op, terwijl we in de MDM toch een generieke manier van weergeven willen hebben. ETL zorgt dat de juiste velden met elkaar gekoppeld worden.

 


PIM versus MDM

PIM is een applicatie voor de gebruiker, met veel tooling voor dagelijks gebruik. Een MDM is een werkpaard die technisch geconfigureerd worden en dan autonoom kunnen functioneren. PIM is daarom geen vervanging van MDM, PIM en MDM vullen elkaar aan, zoals MDM en ETL dat doen.