Extract Transfer Load

Er is lang niet altijd een PIM-behoefte. In sommige gevallen willen klanten alleen data ontvangen, transformeren en wegschrijven, zonder dat daar menselijke verrijking aan te pas komt.

In de affiliate marketing gebeurt dit nog al eens, reizen worden bij touroperators opgehaald, vertaald weggeschreven naar een formaat dat geschikt is voor de website.

 

ETL is ook goed in te zetten als er "domme" verrijking plaats vindt. Er staat bijvoorbeeld een postcode en huisnummer in een bestand, wat vervangen moet worden voor een volledig uitgeschreven adres.


Standaard producten

Bij de Enterprice PIM-systemen is ETL volledig ge├»ntegreerd. De mid-tier en kleinere systemen kiezen er voor om ETL buiten hun PIM-oplossing te houden. De gedachte hierachter is dat er specifieke pakketten zijn die zich richten op ETL en daar erg goed in zijn. Je kunt dan goed en betaalbaar integreren.